Contrast 33 är en rättfram, lite nischad båt som kontrasterar mot huvudfårornas mer bulliga respektive långsmala typer. Hon har alla funktioner en familj kan önska, men bjuder samtidigt på fin prestanda.

Av Bengt Jörnstedt
 
För Henrik och Maria Andersson i Tyresö var valet inte alldeles lätt när man skulle byta båt för några år sedan. Då seglade man Carrera och trivdes med den.

- Det var vår första egna kölbåt, berättar Maria. Hon är uppvuxen med båtar, har seglat mycket med sina föräldrars Maxi 68 och 84 och är den som styr mest ombord

- Carreran var min dröm, det såg läckert ut och det var verkligen en kul båt, tyckte Henrik.

Men Carreran hade en nackdel - ståhöjden. Eller bristen på ståhöjd. Hon har ca 1,5 meter mellan durk och däck, och Henrik är 1,86... i längden gick det inte, om uttrycket tillåts.

- Dessutom var vi ute mer och mer och seglade, och det kändes som att vi ville ha det lite bekvämare, säger Maria.

Ytterligare ett argument var backstagen, som Maria fick sköta som rorsman och började tröttna på. När det sedan kom en hel semestervecka med ihållande regn och busväder avgjordes saken. Det blev för blött och trångt med det man hade, dags att byta.

Efter åren i den snabba Carreran gällde emellertid inte bara större bekvämlighet som riktmärke i spaningarna efter en ny båt.

- Nej, vi hade ett LYS-kriterium på minst 1,15. Vi gillar att kappsegla och ville ha lite fart också i den nya båten, säger Henrik.

- Plus som sagt ståhöjd. Och en ordentlig toalett. Maria och Henrik tittade på en lång rad båtar på mellan 32 och 36 fot. Nova, Omega 34, Stratus, Linjett 32, med flera. T o m en ny Linjett 33 besiktigades, men varken pris eller leveranstid stämde med önskemålen.

- Henrik kom in på Contrast 33 tidigt, men jag tyckte först att den hade för ful akter, lite avhuggen, minns Maria.
-
Den tveksamheten övervanns snart. Problemet blev istället att hitta en båt, för det fanns - och finns - få Contrast 33:or till salu. En läglig annons i Contrastförbundets tidning gav emellertid en fruktbar kontakt, och sommaren -99 var Anderssons med ny båt - en väl vårdad och väl utrustad Contrast 33 från 1984.

Olika inredningar
Det har byggts drygt 250 Contrast 33:or, och liksom många andra båtar från 70- och tidiga 80-talet kom hon under åren att få lite olika layout i inredningen.

De första Contrasterna erbjöds med två olika lösningar. Dels en konventionell layout med pentry och navbord på var sida nedgången, salong, samt förpik med toalett. Dels också en dinettvariant med ett långt pentry utmed ena salongssidan och en Uformad soffa mittemot. Dinettlösningen användes på rätt många båttyper på den här tiden, men ofta var de i minsta laget för att det skulle fungera riktigt bra; sittplatserna hamnar utmed en sluttande bordläggning och det blir trångt för fötterna med kanske fyra personer till bords.

På denna första Contrast 33-modell med dess två versioner sitter huvudskottet nära masten, det är därför det finns plats att lägga toaletten framför skottet. Akteröver är det dubbla stickkojer, en på var sida om sittbrunnen.

Detta ändrades till den tredje version som kom 1984, efter ca 150 byggda båtar. Här har man flyttat toaletten till den plats som började bli vanlig vid den här tiden, direkt intill nedgången. Här får toan större rymd eftersom den ligger i en bredare del av båten. Framför den finns ett närmast symboliskt navigationsbord, för litet för vanliga sjökort men ändå en användbar plats för navigationsutrustning och diverse småprylar i lådor och fack.

Pentryt har nu en gång får alla fått sin naturliga plats invid nedgången, dinetten är borta.

- Vi insåg att det gick att göra en bättre inredning på det viset, förklarar konstruktören Rolf Magnusson.
-
Contrast 33 är en smal båt, och salongen utnyttjar utrymmet ända till friborden för sofforna. Det går att sova här, men det är i smalaste laget för att en vuxen ska ligga bekvämt. Det sitter en rad med skåp och hyllor ovanför och är gott om stuvplats under kojbottnarna. I förpiken har man en garderob på varje sida och en skåprad utmed hela skrovsidan ovanför kojerna.

Pentryt rymmer det mesta när det gäller husgeråd, men för specerier får man nyttja en del av stuvutrymmet i salongen, berättar Henrik Andersson. Men allt får plats.

- När man kommer ner och ska ut på semester så går det att stuva undan allting. Då har man ändå fått ett tillskott, lilla Ellen, som föddes i våras.
-
Ventilationen är styvmoderligt behandlad på nästan alla segelbåtar, inte minst de gamla 70-talarna. Ett par Electroluxventiler på rufftaket är allt på Contrasten. Det fungerar OK, tycker Henrik, men det kunde vara bättre. Viss fukt kan det bli, men det mesta av kondensvattnet begränsar sig till rutor och däckslucka. Rufftaket och bordläggningen i förpik och akterkoj är klädda med isolerande matta.

Medan den första Contrastmodellen hade ett basinrede i plast är Mark II idel trä. Alla skott är laminerade till skrovet och bildar därmed ett fackverk som styvar upp båten. Inredningen i lackad mahogny håller fin standard - snyggt och prydligt med böjlimmade lister på halvskotten - och skänker en trivsam atmosfär till kajutan. Vid den synliga, sneda lilla bit av skrovet som syns ner mot durken vid pentryts akterkant är plastytan klädd med träribbor, en liten detalj som vittnar om viss ambition hos varvet.

På det hela taget är Henrik och Maria mycket nöjda med sitt båtval.

- Här finns ett ordentligt kök och en ordentlig toalett, bra sovutrymmen - och bra seglingsegenskaper, säger Maria.

Prestandabetonad
Contrast 33 har ett LYS-tal på 1,16 och betraktas som en snabb och välseglande båt. Henrik och Maria ställer upp på klubbens, Tyresö BK, onsdagskappseglingar och trivs med båtens uppträdande. Balansen är bra, med god styrverkan i det rejält tilltagna friliggande rodret.

- Det går lätt att styra upp och över vågor, men man får vara lite alert, säger Maria.

- Men det är ju kul också, när man märker att det är lite känsla. Det är roligt att segla henne på havet. Det är sällan tungt, bara man vagnar ner lite på storen när det kommer byar.

Andra Contrastägare vitsordar det omdömet.

- Hon seglar otroligt bra, är lättdriven och fungerar bra i alla väder, säger Kai Lundin. Han köpte sin Contrast redan 1982 och har seglat den flitigt och långt, bl a ner till Holland och över till Baltikum.

Contrast 33 har många av de attribut som bidrar till god prestanda. Hon är, som sagt, en klart smalare båt än de gängse kring 33 fot. Förskeppet är tydligt skarpt och bredden i vattenlinjen måttlig. Deplacementet på 4,2 ton är åt det lägre hållet, inte mycket mer än en Ballad. Det är också väl utdraget och ger ett långt skrov; vattenlinjen är hela 8,3 meter. Till de långa linjerna bidrar det bäriga akterpartiet, som ger skjuts på öppna bogar men ändå inte är strykjärnsbrett med risk för obalans på kryssen. Det finns inga bromsande regelknyckar i skrovlinjerna, och våta ytan är liten med fenköl och spadroder.

När Contrast 33 kom i slutet av 70-talet började fraktionsriggen lanseras allt mer. Balansen mellan ytorna i stor och försegel utjämnades och genuafockarna blev enklare att hantera. Contrasten är inget undantag, och hon fick enklast tänkbara rigg; bara undervant och toppvant via ett enda par svepta spridare. Inget inre förstag, inga backstag. Självslående fock blev standard, även om segelplanet är utformat med tanke på en 150% genua i lätt väder (d v s bredden på seglet är 1,5 ggr avståndet förstagsfästet- masten). Men förtriangeln är så pass stor och skrovet så lättdrivet att en fock-itopp ger hygglig skjuts på smult skärgårdsvatten även i måttliga vindstyrkor. I riktigt lätt väder behövs emellertid genuan för att hålla gång på båten. I friska vindar är detta desto enklare; inte minst här prisas henne egenskaper av dem som känner henne.

Storseglet är på 25 kvm och får därmed betydelse inte bara som balansklaff. Skotskenan med sin vagn sitter i akterkant bridgedäck och är ur vägen för benutrymmet i brunnen samtidigt som det inte blockerar passagen ner i båten.

- Bridgedäck är faktiskt inte helt opraktiskt, det är ganska bra när man ska duka upp och ställa fram grejor i brunnen, tycker Henrik, som också uppskattar att det är så rymligt häruppe.

- Det är skönt att det är så stor sittbrunn, man går inte på varandra. Man kan ligga raklång på tofterna och kan sitta flera och äta vid bordet.

Ryggstöden är höga och ger bra stöd åt svanken. Samtidigt kunde tofterna vara lite högre för att ge bättre sikt framåt över ruffen - men då skulle sargarna behöva vara högre de med för att bibehålla det goda ryggstödet. Då börjar det bli en utseendefråga, och någonstans måste det kompromissas.

"En lång historia!"
När Segling kontaktar konstruktören Rolf Magnusson för att få en bakgrund till båtens tillkomst säger han spontant:

- Åh, det är en lång historia!

Han berättar att Contrast 33 egentligen bygger på en spantruta från en halvtonnare - alltså en båt kring 30 fot - där ändskeppen dragits ut och förlängts för att få en snabb båt. Detta förklarar den måttliga bredden.

Vid den här tiden - kring 1977-78 - var Rolf Magnusson sedan flera år en etablerad konstruktör med flera framgångsrika båtar bakom sig. Men det innebar också begränsningar i friheten vid ritbordet, berättar han:

- I och med att jag hade gjort Ballad för Albin Marin hade jag skrivit ett avtal om att inte rita en konkurrerande båt. Däremot kunde jag rita Mamba 34 åt en annan byggare, som senare hörde av sig om en mindre båt. Det gick ju inte, men jag sa att jag hade en idé om en annan båt. Det hela drog ut på tiden, och när jag hörde av mig igen hade han redan satt igång med Mamba 31 som han ritat själv.

Men slumpen ville ändå att Rolfs tankefoster skulle bli verklighet.

- Jag hade ett par kompisar här i Karlstad som också ville ha en båt som var lite större än en halvtonnare och hade bra prestanda.

Det var 1978 som man seglade prototypen till den förlängda halvtonnaren. Dåvarande IOR-regelns krav lämnades därhän den här gången, det blev en båt helt utan IOR:s myglarknixar med mätbulor och ankstjärt i skrovet. Linjerna var raka och fartgivande och aktern förhållandevis bred. LYS-talet kom också att landa på hela 1,16, vilket är klart högre än vad en 3 fot uppförstorad Ballad skulle hamna på.

Rolf och hans vänner skulle bygga och sälja själva och hade startat ett handelsbolag, 'Båtbyggen'. Det omvandlades till Contrastbåtar AB när verksamheten började rulla igång och allt gick bra.

- Idén var att vi skulle köpa allting utifrån - skrov på ett ställe, inredning på ett annat - och sedan bara montera ihop det själva, berättar Rolf Magnusson.

En av hans kompanjoner, Jan Magnusson (ej släkt), hade ett företag som byggde inredningar till Nimbus, så den saken var biff från början. Lars Breitercreutz hade jobbat på småbåtsvarv och lärt sig bygga träbåtar, så han blev produktionsansvarig. I tio år pågick verksamheten, tills den 1989 - i grevens tid - såldes till dåvarande Bayliner- importören (vars storvulna planer i båtbranschen kraschade i den samtidiga fastighets- och bankkrisen).

Men fram till dess gick det mesta på räls. Redan första året Contrast 33 seglade segrade hon totalt i Tjörn Runt. Alla tre varvsägarna befann sig ombord och fick uppleva en flygande start på verksamheten. Den smala, ganska sportiga Contrast 33:an var en lite nischad båt och fann en given kundkrets.

Det såldes en del halv- och trekvartsfabrikat, men inredningen var varvsbyggd och bara monteringen kan variera ifråga om kvalitet. Bottenstockarna ser rejäla ut och båttypen har veterligen inte gjort sig känd för problem med svajköl. Klen ventilation med fukt ombord har en del Contrast-ägare klagat på, föga förvånande med de få ventiler som monterades som standard men lätt avhjälpt nu i efterhand.

På de första båtarna installerades en alltför klen hjärtstock, men den byttes ut på garantin, berättar mångårige Contrastägaren Kai Lundin med båt nr 6.

Skrov och däck är i sandwich med balsa som distansmaterial, vilket ger ett starkt och stöttåligt laminat. Kölen är som sig bör i bly.

Man hittar motorer från både Volvo Penta och Yanmar ombord på Contrast 33. Standard var 18 hk och segelbåtsdrev det vanliga.

Contrast 33:ans många attraktiva egenskaper - lagom storlek, lätthanterlig och trevlig att segla, en fullvärdig och trivsam inredning - gör, som vi sett ovan, att hon är både eftersökt och svårfångad.

- Ja, hon är väldigt svår att få tag på, säger Kai Lundin, som varit verksam i förbundsstyrelsen i många år. - Vi får förfrågningar till förbundet från folk som inte hittar den på annat sätt.

Mellan 300.000 och 500.000 kr menar han att priset ligger. Det kan alltså variera väldeliga beroende på vad ägarna gjort med sina båtar, men också beroende på tillverkningsåret. Contrast 33 byggdes mellan 1979 och 1987, och ett spann på åtta år betyder i det här fallet en hel del; hon kan vara en 70-talsbåt eller snudd på en 90-talsbåt. Något 'riktpris' för en begagnad Contrast 33 går helt enkelt inte att ange, också därför att så få båtar omsätts.

 

Henrik och Maria är ute varje helg med sin Contrast 33, förutom semesterns fem eller sex veckor. Förra året gick man kanalen ner till Göteborg och seglade sedan runt kusten hem. Ganska torr gång till havs kunde man konstatera, mer skyddat än på den flushade Carreran.

I skärgårdarna är tillgängligheten god. Blykölen sticker måttliga 1,65 m, ett par cm till i semesterladdat skick.

 
Henrik och Maria Andersson trivs med sin Contrast 33 Bitvargen.
- Vi kommer in på fler ställen än vi trodde, kölen är ganska lutande, säger Henrik.

Och i hamnarna väcker båten uppskattning, berättar han. - Det är många som är intresserade av Contrasten, det trodde jag inte. Men det är en lyckad kompromiss av storlek och seglingsegenskaper. Folk med 30-fotare som Scampi och Ballad är nyfikna på henne.

- ... och så är hon ju ganska snygg, inflikar Maria. Som med tiden lärt sig uppskatta också den lite avhuggna rumpan.

Ett grunt skrov med rena, raka linjer från ett skarpt förskepp till ganska bärig akter. Fenköl och friliggande roder (nästan, den långa, låga skäddan var vanlig på den här tiden). Det är bäddat för god prestanda.

 
Inredningen i Contrast 33 är tilltalande rättfram och funktionell. Pentryt är inventiöst. Lösningen med den öppna stickkojen/akterkabinen är ovanlig; att inte stänga till utrymmet ovanför motorboxen bidrar till att öka rymdkänslan i hela båten. T h dörren in mot toan och framför den det lilla navbordet.

 
En gemytlig kajuta av typiskt 70-talssnitt. Bilden visar familjen Anderssons båt, som är andra generationens Contrast 33. Träytan längst t v i bild är en av väggarna till toaletten.

 
Navbordet är för litet för sjökort men blir ändå en bra plats för avställning och förvaring av diverse prylar.
 
Sittbrunnen erbjuder gott om plats, inte minst i hamn med rorkulten ur vägen. Sargarna är höga och ergonomiskt utformade. Skotskenan är försänkt. Det finns tre stora stuvfack.

 
 

 

Med förstaget en bra bit in på däck blir det lätt att ta sig ombord. Rulltrumman får plats nere i ankarboxen. Röstjärnen sitter nära ruffen, vilket ger smal skotvinkel för genuan och gör det lätt att passera. Den självslående fockskenan skulle kunna breddas med ett par decimeter på varje sida utan att störa passagen; det skulle ge focken ett lite bredare skotregister.